ТЕСТИ: ФРАНЦ КАФКА. ПЕРЕВТІЛЕННЯ

Думанська Л.І.
викладач світової літератури

Розвиваємо пам'ять і мислення

 

1. Кафка за життя не видав більшу частину творчого доробку, бо:

а) не встиг це зробити через хворобу і смерть;

б) ці твори залишились неза­вершеними;

в) його твори не цікавили видавців і читачів;

г) вважав творчість своєю особистою справою;

д) був надзвичайно вимогливим до написаного.

2. Кафку вважають представником:

а) реалізму;

б) експресіонізму;

в) імпресіонізму;

г) неоромантизму.

3. Провідною темою оповідання "Перевтілення" є:

а) самотність людини в жорстокому світі;

б) складність родинних сто­сунків;

в) перетворення Грегора на комаху.

4. Головним художнім конфліктом оповідання "Перевтілення" є зіткнення:

а) різних поколінь, батьків і дітей;

б) суперечності між роботодавцем і працівником;

в) людського і тваринного в душі людини;

г) слабкої незахищеної людини і ворожого їй світу.

5. У оповідання "Перевтілення" перетворення людину на комаху - це:

а) безпідставне явище, фатальна несподіванка;

б) закономірність, спосіб самозахисту від зла;

в) прийом розкриття нікчемної сутності людини.

6. Сім'я Замзи змальована як:

а) типова буржуазна сім'я;

б) модель нестабільного світу;

в) модель Австро-Угорської імперії.

7. Результатом перевтілення Грегора стало те, що:

а) він став гіршим, пробудилися його тваринні інстинкти;

б) поглибились і розвинулись кращі риси його особистості;

в) він залишився таким, як був.

8. Вплив перевтілення Грегора на його сім'ю полягав у:

а) зриванні з неї машкари благопристойності, людяності;

б) підтвердженні великої ролі родини в його житті;

в) руйнації родини, яка виживала завдяки його заробіткам.

9. Думка про смерть Грегора - комахи як кращий вихід із ситуації вперше
виникає в:

а) самого Грегора;

б) батька;

в) матері;

г) сестри.

10. Фантастика у творах Кафки:

а) має на меті соціальний аналіз, пояснює дійсність;

б) контрастує з ре­альністю, протиставляє їй ідеал;

в) с невід'ємною частиною абсурдної алогічної дійсності.

11. У творах Кафки зло виступає як:

а) соціальне явище;

б) властивість окремих людей;

в) філософська кате­горія, антитеза добру;

г) складова світобудови, її основа.

12. Зображення фантастичної події як чогось буденного свідчить про на­лежність оповідання до художньої системи

а) сюрреалізму;

б) модернізму;

в) магічного реалізму.

Контактна інформація

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївський професійний ліцей"

Адреса:

81600, Львівьска область, м.Миколаїв, в.Устияновича, 39

E-mail :

mykolaiv_PL@ukr.net

 

Телефони:

Директор (241) 51 132

Заступник директора з ВР (241) 51 083