Конспект уроку: Закони постійного струму.

Ращук О.Г.
викладач фізики

Мета: Узагальнити і поглибити  знання учнів за темою: «Закони постійного струму», закріпити уміння і навички розв’язування розрахункових та експериментальних задач; формувати навички колективної праці в поєднанні з індивідуальною.
Тип уроку: Урок- змагання.
Обладнання: Роздатковий матеріал для індивідуального і колективного розв’язування задач, обладнання для експериментальної перевірки співвідношень  при послідовному і паралельному з’єднанні провідників.

 

Хід уроку:
1. Організаційна частина.
Для проведення уроку вчитель ділить клас на дві групи. Змагання між групами включає теоретичний тур, експериментальний тур і конкурс командирів груп.
2. Теоретичний тур.
1. Чому у звичайному провіднику за наявності  «вільних» зарядів немає електричного  струму ?
2. Чому, знаючи, що носіями струму є електрони, ми, проте, за напрям струму приймаємо напрям руху  позитивних зарядів?
3. Чому струм називають постійним?
4. Чому для створення електричного струму в провіднику необхідне джерело струму ?
5. Чому чим більша швидкість руху електронів усередині провідника, тим більша сила струму в ньому ?
6. Чому закон Ома має величезне значення ?
7. Чому одне з видів з’єднання називають послідовним?
8. Чому паралельне з’єднання провідників - найпоширеніше з’єднання на практиці?
9. Чому електричний струм так широко використовується на практиці?
10. Чому при короткому замиканні починає горіти проводка?

3. Колективне розв’язування  задач групами.
Завдання першій групі.
1. Батарея з  трьох послідовно з’єднаних елементів з е.р.с. 1,5 В і внутрішнім опором 0,5 Ом кожний замкнена на два  паралельно з’єднані опори 4 Ом і 12 Ом. Визначити напругу на розгалуженні.
2. Підйомний кран рівномірно піднімає на висоту 10 м вантаж масою 0,5 т за 20 с. Двигун крана працює під напругою 220 В. Яка механічна потужність двигуна і який він  споживає струм, якщо к.к.д. установки 0,8 ?

Завдання другої групи.
1. Батарея кишенькового ліхтарика складається із трьох елементів з е.р.с.1,5 В кожний, з’єднаних послідовно. Вона живить лампочку через яку тече струм 0,2 А, при напрузі 3,5 В. Який внутрішній опір кожного елемента ?
2. Проекційна лампа горить під напругою 210 В і споживає потужність 0,5 кВт. Яка кількість теплоти виділяється  у підвідних дротах за 10 хв роботи лампи, якщо  відстань від лампи до електро лінії 100м і проводка зроблена мідним дротом перерізом 2 мм ?
Коли  представники захистять свої розв’язки на дошці, учням пропонується експериментальний тур.

4. Експериментальний тур. (завдання)
1. Із запропонованого за першим столом обладнання скласти електричне коло і перевірити співвідношення для послідовного з’єднання провідників;
2. Перевірити практично співвідношення для паралельного з’єднання провідників (за іншим столом)
5. Конкурс командирів груп.
1. Завдання першому командирові.
Знайти напругу на ділянці кола, якщо амперметр показує 16 А, R1 = 3 Ом,
R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 10 Ом, R6 = 30 Ом.

2. Завдання другому командирові:
Знайти розподіл струмів між  опорами, якщо вольтметр показує 75, 5 В, R1 = 3 Ом,
R2 = 2 Ом, R3 = 7,55 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 10 Ом.


Переможець конкурсу пояснює розв’язок своєї задачі для всього класу.
6. Підсумок уроку:
Викладач підбиває загальний підсумок уроку. За набраною кількістю балів визначаються переможці, яким вручаються нагороди.
7. Домашнє завдання: повторити § 5- §7. Розв’язати № 813, 814 (зб.Римкевич).

 

Контактна інформація

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївський професійний ліцей"

Адреса:

81600, Львівьска область, м.Миколаїв, в.Устияновича, 39

E-mail :

mykolaiv_PL@ukr.net

 

Телефони:

Директор (241) 51 132

Заступник директора з ВР (241) 51 083