Організація самостійної роботи на уроках

Важливу роль в підвищенні пізнавальної активності і самостійності учнів відіграє їх колективна робота. Найбільш яскраво колективна робота проявляється при проведенні уроків з включенням групової роботи учнів. При проведенні групової роботи клас ділиться на групи. Учні  у кожній групі мають різний рівень знань і всі групи в цьому плані є приблизно рівними.

Ефективність групової роботи помітна уже на початковій стадії, тобто при формуванні груп.

Найкраще створювати групи в кількості 4-6 учнів. Роботою групи керує лідер-учень, який краще  інших знає предмет. Під його керівництвом учні працюють над одержаним завданням, тобто тим, що пропонує вчитель, а також  учні кожної групи можуть самостійно створити проблему і працювати над її вирішенням.

Всі члени групи повинні бути готові до  відповіді, оскільки вчитель може запитати будь-кого з групи. Після того як учні виконали завдання, відбувається  обговорення і весь клас включається в роботу.

Групова форма організації учбово-пізнавальної діяльності має ряд переваг: в роботі приймають активну участь  всі учні класу; вивчення нового матеріалу проходить з інтересом і успіхом.

Як приклад, проведення такого виду  діяльності, пропоную групову роботу, яку можна провести при вивченні теми: « Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул ( біополімерів ) білків». (біологія 1 курс)

Контактна інформація

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївський професійний ліцей"

Адреса:

81600, Львівьска область, м.Миколаїв, в.Устияновича, 39

E-mail :

mykolaiv_PL@ukr.net

 

Телефони:

Директор (241) 51 132

Заступник директора з ВР (241) 51 083